I en virksomhed er det muligt at tapetsere de indvendige vægge med teamsamarbejde, MUS-samtaler, sociale arrangementer og den årlige julefrokost. Der kan gives goder og akkordaftaler, som er pakket lækkert ind i ’frihed under ansvar´. Men, det hænger ikke sammen på den lange bane. Det giver ikke tilfredshed. Det er en døgnflue, og den skal lukkes ud! 

 Medmindre, at du som leder også har for øje, at nøglen til et sundt og stærkt arbejdsmiljø findes i hjertet hos ethvert menneske. Vi er alle skabt med hjertet centralt placeret i kroppen, og det betyder, at de fleste handlinger vi, i sagens natur, udfører, går igennem hjertet. Når vi taler med hinanden, så går ordene, følelserne og handlinger igennem hjertet. Vi kan ikke udføre det nødvendige arbejde, hvis hjertet ikke er med. Sådan er det i alle de arenaer, vi møder på livets vej.

 

Drift afhænger af ro, forståelse og gensidig respekt

Alt hvad vi kæmper for, er med hjertet i front. Vi arbejder med hjertet på det rette sted. Det er i hvert fald meningen – for det er netop her, at det lille dilemma og den store misforståelse ofte opstår. Vi kan ikke skille det private og det professionelle ad. Ethvert arbejdsomt menneske higer efter mere end kold forståelse af bundlinjens betydning. Når arbejdsopgaver skal udføres og viderebringes til erhvervslivets åbne hav, så skal det give mening – helt ind i hjertet. Det skal give en genklang af forståelse og stemme overens med personlige og professionelle grænser. Alt andet bliver et resultat af halvfærdige og ubrugelige løsninger og resultater. En helhedsorienteret arbejdsproces giver et smukt og bredt smil på bundlinjen. Og så kan der sættes to streger under succes.

 

Når en organisation skal drifte, så skal der emme af ro, forståelse og gensidig respekt. Der skal tales ind i alles hjerter – hver især – og der skal være en sammenhæng og en respekteret forståelse af privatlivet og det professionelt faglige arbejde. Den sammenkobling er nøglen til en vedbliven medarbejder. Nøglen til et sundt og stærkt arbejdsmiljø.

 

En del af vores hjerte er placeret i den virksomhed, som vi ønsker at arbejde i. Hvis passion og kerneopgave kan få lov til at folde sig yderligere ud, så sker der en udvikling, som er uundværlig. Der vokser en meningsfuld forståelse, som arbejder sig indefra og ud. Hvis det lille bankende hjerte bliver fyldt op med anerkendelse og brugbare faglige værktøjer, så vil ejerskabet blive større. Lysten vil blive stærkere og derved sker der en opblomstring. Der sker en udvikling og det smitter af.

 

Modigt lederskab

Undersøgelser viser, at det har en stor betydning, at vi finder mening med arbejdet. Det gælder ikke kun den enkelte medarbejder, men betyder også meget for arbejdspladsen, omgivelserne og for samfundet. I dag er der mange, der lever og ånder for deres arbejde, og der bliver lagt et stort engagement i arbejde og karriere.

 

De virksomheder, der har modet til at arbejde ud fra hjertet, har en forståelse for at finde det bedste frem i enhver personlighed. De drifter på et sundt og stærkt fundament. De har medarbejdere for livet og en samhørighed, der kan mærkes, når hoveddøren bliver åbnet, eller sælgeren ringer ud til kunder. Hvis vinduerne står på klem, kan selv hundelufteren mærke stemningen og den driftssikkerhed, der strømmer ud på fortovet.

 

Når modet til de svære samtaler bliver lettere, så sker der noget magisk. Der bliver lagt mærke til detaljer. Der bliver lagt mærke til de helt særlige mønstre og eftertænksomme strategier. Dem uden hast og hurtighed – men de er sikre og holdbare. Det giver en hjertelig stemning, når privatliv og professionalisme får lov til at gå hånd i hånd. Den individuelle dannelsesrejse er vigtig for det faglige arbejde og de endelige resultater.

Din ven er tiden

Den vigtigste faktor er tiden. Tiden spiller en vigtig og altafgørende rolle for vores kære erhvervsliv. Det er intet problem at lære sine medarbejdere at kende eller at øge trivslen i de forskellige teams – såfremt tiden er til det! Det handler om prioritering og investering. Hvis nervøsiteten omkring hastigheden på svingdøren med ind- og udkomne medarbejdere er høj, så skal der bruges mere tid på individuelle samtaler. Der skal dykkes ned i forståelsen af alles hjerter – uanset profession.

 

Et ansættelsesforhold bliver kompliceret, hvis der ikke bliver talt om indre og ydre værdier. Tilbage til at arbejde med hjertet. Det er nøglen til øget liv og vækst i virksomheden. Vores identitet ligger i den arbejdsfunktion, vi har. Som menneske forgrener vi vores livs træ i mange retninger, og en bærende gren er vores arbejde. Der må ikke herskes tvivl om, hvor vigtig identitet, passion og faglig position hænger sammen. Der er tale om en samskabelse af krop og sind. En dannelsesrejse ud over det sædvanlige. Kunsten er at være skarp på, hvornår den private gren får mest næring, og hvornår den professionelle del af træet skal passes og plejes. Det kræver en forståelse af egne kompetencer og grænser og er en udfordring, hvis en leder mangler forståelse af sig selv og andre menneske. De personlige værdier kan ofte gemme sig og derfor aldrig komme i spil, og det er ikke sundt for hverken identitet eller arbejdstitel.

 

Den kærlighed, som enhver medarbejder har til sin arbejdsplads, må ikke visne. Den må ikke drukne i tørre tal eller stræben efter et umenneskelige pres fra erhvervslivet.

 

Kan vi mestre individuelle arbejdsopgaver, har vi første spire til at kunne mestre et fagligt funderet teamsamarbejde med resultatskabende løsninger. Hver medarbejder har sit eget fundament, og det skal skabes ud fra hjertet. Alle med hver sin rytme og hjerteslag. Som leder skal du tænke individuelt og mærke stemningen, når tandhjulene omkring samarbejdet bliver skabt. Jeg lover dig, det går lige i hjertet …

 

Alle virksomheder er startet med hjertet på rette sted

Alle virksomheder er startet op som en drøm med et fagligt engagement. Udbud og efterspørgsel har også tynget på vægtskålen, men det har ikke været det bærende element. Et bankende hjerte er placeret centralt i virksomheden med kærlighed til visionen om, at det en dag bliver stort og meningsfuldt. Det har været drivkraften til opstarten. Det er startet med hjertet på rette sted. Bag alle virksomhedsejere gemmer der sig en betydningsfuld historie. Der gemmer sig det sande billede af den virksomhed, som i dag er blevet et stort og flot forgrenet træ.

 

Den livsvigtige historie må vi ikke ødelægge med ivrighed eller den accelerationsevne, som ligger de fleste ledere på sinde. Den er altødelæggende, og det var ikke en del af startskuddet og de første spadestik, da virksomheden blev etableret. Den oprindelige drøm må ikke blive glemt. Det var dér, alt liv begyndte.

 

Som leder skal du møde op i din virksomhed med hjertet på det rette sted. Vær opmærksom på, at du er godt klædt på til at højne dine medarbejdere – både privat og professionelt. Det giver en mærkbar ændring, og den oprindelige drøm og livsgnist vil komme til syne. Sunde og bæredygtige virksomheder har altid stærk samhørighed og lys i øjnene hos både ledere og ansatte.